Verpleegkundig College 'Hartfalen'
14 september 2017

9.15 uur Inloop en registratie

9.45 uur Welkom en opening door dagvoorzitter
Marjan Aertsen, verpleegkundig specialist cardiologie, Diakonessenhuis Zeist

10.00 uur Hartfalen in perspectief
Eerst even je geheugen opfrissen. Aan de hand van casussen en ondersteund door echocardiografische beelden nemen we de belangrijkste zaken ten aanzien van hartfalen op hoofdlijnen met je door. Wat is het, wat zijn de belangrijkste oorzaken, hoe is het beloop, welke diagnostiek moet er gebeuren, welke behandelingen zijn mogelijk?
Spreker: drs. Annemieke Wind, cardioloog, Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn

10.50 uur Medicamenteuze behandeling: weet wat je geeft!
Naast leefregels vormt medicatie de belangrijkste pijler onder de behandeling van
hartfalen. De medicatie bij patiënten met hartfalen is vaak uitgebreid (polyfarmacie) en richt zich ook op de bloeddruk en nierfunctie. In deze sessie zetten we - aan de hand van casussen - het hoe en waarom van de diverse medicamenten op een rijtje. Zodat je weet wat je geeft. Natuurlijk ontbreken daarbij verwijzingen naar de meest recente (Europese) richtlijnen niet.
Spreker: Hans Kragten, cardioloog, Atrium MC Heerlen

 

11.30 uur Pauze
 

11.50 uur KEUZERONDE 1

12.30 uur Lunchbuffet

13.15 uur KEUZERONDE 2

13.55 uur Zaalwissel

14.00 uur KEUZERONDE 3

14.40 uur Pauze

15.00 uur PLENAIR SLOT: ADVANCE CARE PLANNING EN PALLIATIEVE HARTFALENZORG
Hartfalen is een ernstige, ongeneeslijke aandoening. De helft van de patiënten overlijdt binnen 5 jaar na diagnose. Desondanks vragen patiënten vrijwel nooit naar hun levensverwachting en spreken zorgverleners zelden met de patiënt over dit onderwerp. In deze sessie gaan we in op het belang van een open en duidelijke communicatie over het verloop van de ziekte en over de rol die palliatieve hartfalenzorg kan spelen in de kwaliteit van leven van de patiënt.
Spreker: Caroline Wulffraat, verpleegkundig specialist hartfalen en expert palliatieve zorg, IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel

 

15.50 uur De hartfalen- quiz; pak je smartphone en test je (nieuwe) kennis over hartfalen!

16.20 uur Einde programma

Keuzesessies

1. HARTFALEN BIJ DE KWETSBARE PATIËNT
Patiënten met hartfalen zijn doorgaans op leeftijd. Multi-comorbiditeit (diabetes, cognitieve stoornissen, valproblematiek, nierfunctiestoornissen, enz.) is daardoor
eerder regel dan uitzonderling. Deze multi-comorbiditeit maakt het lastig/onmogelijk de patiënten altijd keurig volgens de richtlijn te behandelen. In deze sessie bespreken we de belangrijkste knel- en aandachtspunten en geven we aanbevelingen voor de praktijk.
Spreker: Richard Faaij, geriater en klinisch farmacoloog, Diakonessenhuis Zeist
 

2. BEWEGEN EN SPORTEN MET HARTFALEN
Hartfalen gaat gepaard met een verminderd inspanningscapaciteit. Lichamelijke activiteit kan de inspanningscapaciteit en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Bewegen en sporten bij hartfalen vergt echter maatwerk. We bespreken in deze sessie welke patiënt baat heeft bij welke adviezen ten aanzien van bewegen en sporten.
Spreker: Talitha Verhoeven, cardiofysiotherapeut, Diakonessenhuis Utrecht

 

3. Goede interne onderlinge comm unica tie is van levensbelang!

Optimale zorg vereist optimale (interne) communicatie tussen de betrokken zorgverleners. We laten je kennis maken met de in de VS ontwikkelde SBARR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation, Repeat). Deze structureert en verbetert de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners. Consequent toepassen van de SBARR vermindert de kans op (fatale) miscommunicatie.
Spreker: Aveline Haaksman, praktijkopleider CCU/ EHH/ HCK

4. En als medicatie niet genoeg is….?
Is hartfalen zodanig ver gevorderd dat leefregels en medicatie niet voldoende (meer) helpen, dan kan implantatie van hulpmiddelen als een cardiale resynchronisatietherapie (CRT) apparaat of een left ventricular assist device (LVAD) de klachten nog enigszins verminderen. Ook een harttransplantatie kan een optie zijn. We bespreken deze aanvullende behandelingen zodat je (beter) weet wat de patiënt die een van deze interventies ondergaat, precies mee maakt.
Spreker: volgt

5. Cardiogenetica; welke rol spelen de genen?
In hoeverre spelen genetische afwijkingen en variaties een rol bij het ontstaan en het beloop van hartfalen en de reactie op behandeling ervan? We zetten in deze sessie de actuele kennis op een rijtje. Want erfelijkheid komt veel meer voor dan je denkt!
Spreker: Marja Nierop, verpleegkundig specialist Cardiogenetica, Erasmus MC Rotterdam

Locatie:
Postillion Hotel Utrecht-Bunnik
Accreditering:
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

Vragen?
Neem dan contact op met Inge Kleiss. Tel: 033 4345730 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl
 

Download hier het inschrijfformulier