4e Studiedag Voeding Bewegen en Kanker
29 september 2017

PROGRAMMA:

 

08.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 uur Welkom door Inge Diepman, presentatrice van Oncology TV

09.40 uur HET ONCOLOGIEGESPREK
Inge Diepman praat met professionals aan de hand van stellingen over de zorg voor de oncologiepatiënt.  Doe live of via een app zelf mee aan de discussie!

 

Panelleden o.a.:
- Prof. Ellen Kampman (hoogleraar Voeding en Ziekte, Wageningen University)
- Prof. Niek de Wit (hoofd afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht)
- Dr. Martijn Stuiver (fysiotherapeut en klinisch epidemioloog NKI, Lector functioneel herstel bij kanker, ACHIEVE, Faculteit Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam)
- Mariëtte van Nes (verpleegkundig specialist gastro-intestinale oncologie, OLVG Amsterdam)

10.45 uur Pauze
11.15 uur 1e RONDE PARALLELSESSIES
12.15 uur Lunch
13.00 uur 2e RONDE PARALLELSESSIES
14.00 uur Zaalwissel
14.10 uur 3e RONDE PARALLELSESSIES
15.10 uur Pauze
15.30 uur 4e RONDE PARALLELSESSIES
16.30 uur Drankje en napraten (optioneel)

PARALLELSESSIES:

 

1. Psychosociale hulp: zelf doen of verwijzen?
Kanker is meer dan een lichamelijke aandoening. De ziekte grijpt ook diep in op het psychosociale leven van de patiënt, diens partner, kinderen, en andere naasten. Alle betrokkenen hebben hun eigen manier van omgaan met de ziekte (copingstijl). In deze sessie bespreken we de verschillende copingstijlen en hoe deze de communicatie in het gezin, maar ook de communicatie met de zorgverleners kunnen beïnvloeden. We gaan – aan de hand van casuïstiek en met behulp van een trainingsacteur – in op hoe je als zorgverlener patiënten (en hun omgeving) kunt ondersteunen op psychosociaal vlak èn wanneer het tijd is om door te verwijzen naar professionele psycho-oncologische zorg. Eigen casuïstiek is welkom!
Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut, Landelijk Bureau IPSO
Koos van der Knaap, acteur

2. Vasten tijdens chemotherapie bij borstkanker
Preklinisch onderzoek ondersteunt het idee dat kortdurend vasten gedurende chemotherapie de bijwerkingen van de chemo vermindert en het klinisch effect van de behandeling kan verbeteren. In deze sessie presenteren we de achtergrond, ervaringen en vroege translationele uitkomsten van de DIRECT studie, de eerste klinische, gerandomiseerde studie met naast toxiciteit ook effectiviteit als uitkomst die het effect van het zogeheten ‘Fasting Mimicking Diet’ (FMD) onderzoekt.
Dr. Judith Kroep, internist-oncoloog, LUMC Leiden
Prof.dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog, LUMC Leiden


3. De rol van de eerste lijn bij oncologische zorg
Ondanks dat de behandeling van kanker voornamelijk plaatsvindt in de tweede (en soms derde) lijn, speelt de huisarts een belangrijke rol in de oncologische zorg. Zo is de huisarts vaak degene die de patiënt het beste kan helpen en begeleiden bij het maken van behandelkeuzes. Ook fungeert de huisarts vaak als ‘constante’ en daardoor als herkenbaar aanspreekpunt voor de patiënt die tijdens de behandeling te maken krijgt met diverse medische specialisten. Tenslotte is de huisarts degene die in toenemende mate belast gaat worden met de nazorg voor de patiënt en – indien dit aan de orde komt – de palliatieve zorg voor de patiënt. In deze sessie bespreken we de rol van de eerste lijn in de oncologische zorg en wat dat concreet betekent voor jouw dagelijkse werk.
Prof. Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht

4. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van analyse lichaamssamenstelling

In deze sessie bespreken we recente ontwikkelingen op het gebied van het analyseren van de lichaamssamenstelling met behulp van beeldvormende technieken. We gaan daarbij in het bijzonder in op het gebruik van Computed Tomography (CT) beelden om de lichaamssamenstelling van oncologie patiënten
te analyseren. Hoe werkt het, wat zijn de randvoorwaarden om deze techniek te kunnen benutten en – vooral – wat is mogelijk de toegevoegde waarde voor de dagelijkse praktijk?
Martine Sealy, onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen

5. In een optimale conditie naar de OK
In deze sessie bespreken we een aantal lopende Nederlandse studies die nagaan of het mogelijk is in de weken voorafgaand aan een operatie de conditie van de patiënt te verbeteren via training en (extra) voeding en welk effect dit heeft op de uitkomst van de operatie. Het idee is dat een patiënt die in een zo optimaal mogelijke conditie de operatie ondergaat minder kans heeft complicaties te ontwikkelen. Aan de orde komt  de PREHAB studie die vanuit het Máxima Medisch Centrum inmiddels internationaal wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat het over onderzoek van de afdeling fysiotherapie in Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar met Wageningen Universiteit gewerkt wordt aan onderzoek en toepassing van voeding en bewegen in de zorg (Alliantie Voeding in de Zorg).
Rianne van Lieshout, diëtist, Maxima Medisch Centrum Veldhoven
Dr. Jaap Dronkers, fysiotherapeut in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede


6. ‘Healing Environment’: een nieuwe dimensie in de oncologie?
Dat een prettige omgeving kan bijdragen aan minder stress en een betere stemming, behoeft geen betoog. Maar hoeveel invloed kan een prettige zorgomgeving uitoefenen op de psychosociale (en lichamelijke) gezondheid van iemand die een behandeling wegens kanker moet ondergaan? In deze sessie zetten we de  wetenschappelijke kennis over de rol van een ‘healing environment’ op een rijtje en vertalen we deze naar de dagelijkse praktijk.

Dr. Karin Tanja-Dijkstra, omgevingspsycholoog, Afdeling Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

7.  Reuk- en smaakveranderingen bij oncologische patiënten

Chemotherapie kan het reuk- en smaakvermogen aantasten. Dat maakt het voor de patiënt soms lastig te genieten van eten en drinken. Terwijl zowel het fysiologische als sociale aspect van (samen) eten en drinken juist kunnen bijdragen aan het herstel en de kwaliteit van leven van de patiënt. In deze sessie gaan we in op de praktische tips die je de patiënt (en mantelzorger) op dit gebied kunt geven. Ook praten we je bij over het project ‘Reuk- en smaakveranderingen bij oncologische patiënten’ van Stichting HungerNdThirst en Wageningen Universiteit & Research. Om het onderwerp tastbaar te maken, serveren we tijdens deze sessie hapjes die de aangetaste smaak bij de patiënt nabootsen.
Robert Greene, Stichting HungerNdThirst Food
Elbrich Postma, researcher Wageningen University & Research


8. Voeding en kanker: feiten en fabels
Over het effect van voeding op kanker doen veel verhalen de ronde. Voor zowel patiënten als zorgverleners is het daarbij lastig het kaf van het koren te scheiden. In deze sessie wijzen we je de weg naar betrouwbare informatie, zoals de website www.voedingenkankerinfo.nl. We bespreken - interactief - de wetenschappelijke  onderbouwing van diverse claims en de vragen die er leven bij patiënten en zorgverleners. 

Dr. Sandra Beijer, diëtist-senior onderzoeker IKNL Utrecht
Ir. Merel van Veen, diëtist en voedingswetenschapper IKNL Utrecht
Anika Adriaans, diëtist Wereld Kanker Onderzoek Fonds


LET OP! Zodra je bent ingeschreven kun je de sprekers van de themasessie ‘Feiten en fabels’ je vragen voorleggen. Mail je vraag voor 11 september naar info@marktwo.nl en tijdens de sessie wordt je vraag beantwoord.

9. VEERKRACHT: beweeginterventie op maat bij uitgezaaide borstkanker
Extra beweging heeft een positief effect op mensen met uitgezaaide vormen van kanker. Minder vermoeidheid, fysiek fitter en een betere kwaliteit van leven. Het project VEERKRACHT onderzoekt hoe hierbij de behoeften en hulpvraag van de individuele  patiënt (met uitgezaaid borstkanker) uitgangspunt kunnen zijn voor een (fysiotherapeutische) bewegingsinterventie op maat. We gaan in op de resultaten van het project en op de ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met deze aanpak.
Dr. Wim Groen, bewegingswetenschapper, Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
Marieke ten Tusscher MSc, fysiotherapeut, onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Locatie:
't Spant te Bussum
Accreditering:
Accreditatie is verleend voor 5 uur door de KNMG, VSR en ADAP. En aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen; V&VN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.

Vragen?
Neem dan contact op met Willeke Kristensen.
Tel: 033 4345730 of e-mail: wkristensen@marktwo.nl

Inschrijven per post of fax?
Download hier het inschrijfformulier