Terug naar de schoolbanken doktersassistenten
23 september 2017

09.00 Aankomst, registratie en koffie
09.45 Start lesronde 1
11.00 Pauze
11.20 Start lesronde 2
12.35 Lunch
13.20 Start lesronde 3
14.35 Pauze
15.00 Start lesronde 4
16.15 Einde programma, borrel


Lessen (kies 4 uit 7):

1. Opfrisles urologie
Plasklachten zijn er in maten en soorten: van een (chronische) blaasontsteking tot acuut niet meer kunnen plassen (retentie). In deze les frissen we je kennis over urologische klachten op. Bloed in de urine? Pijn bij het plassen? Wat zijn de belangrijkste urologische aandoeningen bij kinderen, bij (oudere) mannen en bij (oudere) vrouwen en welke klachten zijn acuut, ernstig, en vereisen dus snel ingrijpen/verwijzen? We gaan casus gestuurd aan de slag.

2. Palliatieve zorg vanuit de eerste lijn
Palliatieve zorg is veel meer dan de zorg in de laatste levensdagen of -weken. Elementen van deze intensieve zorgperiode zijn al aan de orde vanaf het moment dat genezing geen optie meer is. De wensen en behoeften van de patiënt moeten centraal staan; dat vraagt een proactieve opstelling van zorgverleners. In deze les gaan we in op jouw rol als doktersassistente, en de eisen die deze zorg stelt aan de organisatie van de huisartspraktijk.

3. Ulcus cruris: oefenen met zwachtelen - compressietherapie
Het zwachtelen van een open been – van voorvoet tot de knie! - behoort tot jouw basisvaardigheden. Toch…? Zwachtelen van het been leidt in combinatie met lopen tot een afname van de vochtophoping (oedeem) in het open been. Ben jij al behendig in het zwachtelen of oefen je nog graag? We gaan er in deze les letterlijk mee aan de slag en oefenen onder vakkundige begeleiding met en op elkaar.

4. Inhaleren kun je leren
Het juist gebruiken van de inhalator is voor mensen met astma of COPD van levensbelang. Jij kunt hen daarbij helpen. In deze les leer je effectieve inhalatie-instructies te geven aan de patiënt. Natuurlijk besteden we ook (kort) aandacht aan de achterliggende theorie: de werkingsmechanismen van de medicijnen en de verschillende toedieningsvormen. Daarna schakelen we snel door naar de tips en valkuilen voor het juiste gebruik van de verschillende inhalatoren.

5. Als een patiënt weerstand bij je oproept
Herken je dat? Een patiënt meldt zich en je voelt direct weerstand. Het is ‘die ene patiënt’ waar je wel vaker moeite mee hebt’. Dat mag natuurlijk niet, maar toch. Het feit dat je dan geïrriteerd raakt, soms zelfs misschien boos wordt zegt ook iets over jouzelf. Als je dat gevoel bij jezelf wil veranderen kom dan naar deze workshop. Je leert daar hoe je op een handige manier om kunt gaan met weerstand die een patiënt bij jou oproept. Met die vaardigheid verbeter je meteen ook de communicatie tussen jou en de patiënt. Reuze effectief. Doe je mee?

6. TIA of CVA? Spoedzaken bij uitval
TIA, CVA, of beroerte? Een herseninfarct? Het zijn begrippen die vaak door elkaar worden gehaald. Maar na deze les weet je precies wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze acute aandoeningen. En natuurlijk gaan we in op herkennen van de symptomen ervan, en op de actie die daarop dient te volgen. Daarbij is de NHG triagewijzer vanzelfsprekend uitgangspunt! Haast je…en schrijf je in voor deze interessante les.

7. Hoe schoon is jullie praktijk…?
Hoe is het gesteld met de naleving van de infectie-preventie maatregelen in jullie praktijk? Is de praktijk 100 % hygiëne-proof? In deze les wordt met behulp van een online kennisquiz gekeken wat jij en je collega’s weten van de voorschriften op het gebied van handhygiëne, het veilig en onveilig gebruik van handschoenen, reiniging, desinfectie en sterilisatie van apparatuur en materialen? Meld je aan voor deze ‘Hoe schoon is jullie praktijk’ workshop en zorg dat je de mobiele telefoon bij je hebt voor ‘a serious game of Kahoot in infection control’.

Locatie:
Corderius College, Amersfoort
Accreditering:
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur verleend bij Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten.

Vragen?
Neem dan contact op met Inge Kleiss. Tel: 033 4345730 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl


Inschrijven per post of fax?
Download hier het aanmeldformulier.