Cursusdetails

Prostaatcarcinoom Consult 2023 – Een interactieve verdieping

Binnen de urologische oncologie is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker. De patiënten en naasten krijgen vanaf het horen van de diagnose tot aan het maken van een behandelkeuze enorm veel informatie. De ziekte is in een vroeg stadium vaak goed te behandelen. In een meer gevorderd stadium zijn er veel (nieuwe) andere behandelmogelijkheden die kunnen zorgen voor langdurige palliatie. Dit maakt dat er veel discussie- en keuzemomenten zijn. Voor verpleegkundig specialisten, physician assistants, oncologieverpleegkundigen, urologen, internisten, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, radiologen, psychologen en seksuologen ligt er een taak om samen met de patiënt en zijn naasten het gehele behandeltraject te begeleiden.

Tijdens deze nascholing zullen wij stilstaan bij de actuele kennis over de verschillende stadia van de ziekte, op basis van de actuele richtlijnen en bewijsvoering. Nieuw in deze editie is dat wij van de deelnemers nog meer interactie vragen. Samen zullen we in kleinere groepen in discussie gaan over thema’s als seksualiteit en de verschillende beeldvormende technieken. De belangrijkste uitkomsten van de discussies zullen plenair worden nabesproken. Het belooft een leerzame en interactieve nascholing te worden. Er is plaats voor maximaal 30 personen, dus meld je snel aan! De inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt.

Namens de programmacommissie,
Carl Wijburg | uroloog | Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Peter Nieboer | medisch oncoloog | Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Christian Hammer | radiotherapeut | UMCG Groningen
Erik van Muilekom | verpleegkundig specialist | Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

De nascholing wordt mogelijk gemaakt door

Tijdsindeling van de dag

14.00 uur   Inloop en registratie
14.30 uur   Introductie en opening programma
14.40 uur   BLOK 1: Lokaal / locoregionaal prostaatcarcinoom
15.20 uur   THEMA 1: Seksuele problematiek

Casus: discussie in kleine groepen*
15.35 uur   Bespreken uitkomsten discussie
15.55 uur   Presentatie thema 1: Seksuele problematiek
16.35 uur   Pauze
16.50 uur   BLOK 2: Recidief / gemetastaseerd / castratieresistent prostaatcarcinoom
17.30 uur   THEMA 2: Beeldvorming en oligometastasen

Casus: discussie in kleine groepen*
17.50 uur   Buffet
18.30 uur   Bespreken uitkomsten discussie
18:50 uur   Presentatie thema 2: Beeldvorming en oligometastasen
19:30 uur   Einde programma

* Er wordt aan de deelnemers gevraagd in groepjes van 5 (afhankelijk van het aantal deelnemers) te zitten en deze te bespreken. Twee belangrijke punten hierin zijn; • Wat zou je doen? • Wat zegt de richtlijn hierover?

Medisch
Verpleegkundig specialisten, physician assistants en gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam binnen de oncologie en urologie.

Accreditatie
Accreditatie is verleend voor 4 punten door VSR & NAPA en voor 5 punten verleend door V&VN.

Kosten
Deelname aan deze nascholing kost 75 euro.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroeps onderwijs vrijgesteld van BTW.

Annulering
Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b. schriftelijk doen? Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl. Bij annulering tot 2 weken voor de bijeenkomst brengen wij geen kosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor de bijeenkomst bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Meer informatie
Neem dan contact op met het organisatiebureau Mark Two Academy via e-mail: info@marktwo.nl.

                                                                MAT-NL-OPC-2022-00001-Okt
Folder
Datum

26 januari 2023

Locatie

Rosarium, Amsterdam

Kosten

€ 75,-

Vragen?

Neem dan contact op met
Monique de Brabander
mdebrabander@marktwo.nl

Deel met uw collega’s